En stilling som gravermedhjælper ved Hvide Sande Kirkegård er ledig pr. 3. september 2018, idet vores nuværende medhjælper efter 9 års ansættelse har søgt nye udfordringer.

Medarbejderen er ansat med en vejledende årsnorm på 900 timer. Den normale daglige arbejdstid er aftalt til 4-6 timer, hvor de fleste ligger i perioden 1. april til 30. november.

Arbejdsopgaver, arbejdstider, ferie og fridage planlægges i samarbejde med graveren.

Vi forventer, at du er fleksibel og selvstændig, du har mod på fysisk udendørs arbejde på kirkegården og er indstillet på at være afløser i dækning af kirketjener funktionen.

 

Vi kan tilbyde:

En stilling, hvor der er plads til udvikling

Samarbejde med gode og positive medarbejdere

En arbejdsplads, hvor menighedrådet er aktivt og bakker op.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og 3F. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden garnerisk uddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) ved fuld tid. Aflønningen er på timeløns basis.

 

Vi foretrækker, at du bor i området, men er ikke et krav.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Ninna Damsgaard 21778930 eller kontaktperson Kent Heide 30322296.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til:

kent.heideheide@gmail.com og skal være os i hænde senest 31.07.2018

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 32.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.