Kirkehøjskole – pdf

KIRKEHØJSKOLE på Klitten er et nyt tiltag. Højskolen er forankret i Klittens menighedsråd og ønsker at tilbyde undervisning/foredrag i kirkelige og livsoplysende emner. Højskolens aktiviteter foregår i Klittens Menighedshus, Søndergade 2, Hvide Sande. I sæsonen 2018/19 afholdes 4 foredrag under overskriften “Retninger inden for folkekirken i dag“.

Konkret er der planlagt et aften- og 3 formiddagsarrangementer hhv. fra kl. 19.30-22 og 9.30-12        (inkl. kaffe).

Sæsonens program:

Tirsdag den 23. oktober kl. 9.30-12.00:

Sognepræst v.Ribe Domkirke Torben Bramming:

“Hin enkelte” Troen er et forhold mellem Gud og “Hiin enkelte”. På dette udsagn af Søren Kirkegaard hviler den eksistensteologiske forståelse af kristendom. Hvordan står det til med dette forhold i 2018?

Tirsdag den 13. november kl. 19.30-22.00:

Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard:

“Menneske først, kristen så”. N.F.S. Grundtvigs udsagn (1834) er den grundtvigske retningsfundament. Hans kristendomsforståelse har påvirket folkekirken og dansk kultur i afgørende grad. Hvad er og vil grundtvigianerne ca. 190 år efter?

Tirsdag den 22. januar kl. 9.30-12.00:

Professor, dr. theol., Aarhus Universitet Kurt Larsen:

“Lede til Jesus, leve i ham”. Indre Mission blev stiftet i 1853 af lægmænd som en vækkelsesbevægelse. Kernen i IM´s kristendomsforståelse er forkyndelsen af budskabet om “Kristus som verdens frelser”. Hvordan gribes det an 115 år efter?

Tirsdag den 5. marts kl. 9.30-12.00:

Generalsekretær i Luthersk Mission, cand. theol. Søren Skovgaard Sørensen:

“Den frie nåde, det almindelige præstedømme og Bibelens troværdighed”. LM er stiftet på Bornholm 1868 som vækkelsesbevægelse. LM læner sig stærkt op af de lutherske bekendelsesskrifter, der forstås som de “firefoldige alene”: Skriften alene, Nåden alene, Troen alene, Kristus alene. Hvordan udfoldes de firefoldigheden i dag?

Indehaver: Menighedsrådene på Holmsland Klit

Bestyrelse: Haurvig Sogns Menighedsråd

Forstander: Hans-Chr. von Qualen Blichfeldt, Karen Brands vej 3, 6960 Hvide Sande, tlf. 21780744/30323106, hauhøj@outlook.dk

Pris pr. foredrag inkl. kaffe og brød 75 kr. (13. november kun 30 kr.) Betaling ved fremmøde

 

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten

En produktion fra Kirkebladet.nu