Kirkehøjskolen på Klitten

Kirkehøjskolen på Klitten byder herved velkommen til en ny foredragsrække i sæsonen 2019/2020. Højskolen, der er forankret i Menighedsrådene på Klitten, ønsker at tilbyde undervisning/foredrag i kirkelige og livsoplysende emner. Højskolens aktiviteter er aftenarrangementer, der alle foregår i Klittens Menighedshus, Søndergade 2, 6960 Hvide Sande.

I den kommende sæson afholdes 5 foredrag over temaet ”Danske salmedigtere”.

Sæsonens program:

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 – 21.30:

Sognepræst ved Sankt Mikaels Kirke, Slangerup Caja  Emilie Winterø:

Luthersk ortodoksi, enevælde og barok – til himlen med afsæt i dagligdagen!

Om Thomas Kingo og hans salmer.

 

Tirsdag den 12. november kl. 19.30 – 22.00 (sogneaften):

Professor, dr. phil. Erik A. Nielsen:

Pietisme, inderlighed og naturen – vend dig til Herren for Hans herlighed at prise!

Om Hans Adolph Brorson og hans salmer.

 

Tirsdag den 14. januar kl. 19.00 – 21.30:

Lektor , dr. phil, Københavns Universitet Sune Auken:

Menighedslivet, folkestyre og romantik  – det levende ord ved badet og bordet!

Om Nikolai Frederik Severin Grundtvig og hans salmer.

 

Tirsdag den 18. februar kl. 19.00 – 21.30:

Provst emer., formand for B.S. Ingemann-Selskabet Peter Balslev-Clausen:

Trofast lutheraner, folkeånd og fædreland – se Guds rige gennem lys, mørke og i naturen!

Om Bernhard Severin Ingemann og hans salmer.

 

Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 – 21.30

Cand. theol., sognepræst ved  Gram, Fole og Højrup sogn Annesofie Overgaard Aastrup Munch:

Tidehverv, modernitet, vestjysk prunkløshed – til og om Gud med fyndige ord!

Om Karl Laurids Aastrup og hans salmer.

 

Pris pr. foredrag inkl. kaffe og brød kr. 75,00 (12. november kun kr. 30,00)

Betaling ved fremmøde.

 

Indehaver: Menighedsrådene på Klitten

Bestyrelse: Haurvig Sogns Menighedsråd

Forstander: Hans-Christian von Qualen Blichfeldt, Karen Brands Vej 3, Aargab, tlf. nr. 21780744/30323106, hauhoj@outlook.dk

 

 

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten

En produktion fra Kirkebladet.nu