BABYSALMESANG – Hver torsdag fra 16.4. – 18.6. 2020 – (Kr. Himmelfartsdag ingen babysalmesang)
Torsdag den 16. april 2020 kl. 10 inviteres du og dit (kommende) – lille, nye barn til Baby-salmesang i Helligåndskirken.
Sammen skal vi synge, lytte, føle, bevæge og glæde os i salmernes og vores kirkes smukke rum!
Bagefter hygger vi os med kaffe, te, saft, frugt og en kage i konfirmandstuen i Menighedshuset.
Birthe Marie Kristensen og Anni Paakjær vil støtte os med sang og servering.
Velkommen!
Tilmelding til Anne-Marie Hjelm på mobil 22870137 senest 15. april 2020.
 NB. Der er begrænset antal pladser på holdet.

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten Logo

Kirke på Kysten

En produktion fra Kirkebladet.nu